Vi lever av fornøyde kunder

Det du behøver å vite

 1. Fri frakt og Retur
 2. Vi benytter oss av Posten Bring. Levering skjer normalt innen 1-3 dager.
 3. 60 dagers åpent kjøp. Ikke fornøyd med kjøpet eller ønsker du å bytte - send gratis tilbake og få ny vare eller pengene tilbake.
 4. Forfall ved betaling med faktura gjelder 14 dager etter varene er sendt.
 5. Har du spørsmål så skriv til oss på shop@taraanthun.no eller ring oss på 23 22 09 00.
 6. Ønsker du å besøke oss eller kanskje få en gave innpakket ala Paris Chic så kan du besøke vår butikk i Camilla Collets vei 11 på Frogner i Oslo 
 7. Andre betingelser utover dette gjelder den allmene kjøpsloven. - Se tekst nedenfor

Salgsbetingelsene du finner nedenfor er hentet fra forbrukerombudet og er minstekrav for forbrukerkjøp av varer over internett.

 1. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene om varens art, kvalitet, leveringsbetingelser, pris med mer. som du til en hver tid finner i nettbutikken.
 2. Ansvarlig selger er Alabaster AS org.nummer 894450002 med adresse Sørkedalsveien 821 i 0758 Oslo. Telefon 23 22 09 00. Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 3. Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer Merverdiavgift.
 4. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt og bekreftet av selgeren. En part er ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet en skrive eller tastefeil i tilbudet fra selgeren.
 5. Kjøperen har krav på en ordrebekreftelse tilsendt kjøperen per epost uten ugrunnet opphold.
 6. Alabaster AS krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra lager til kjøperen. Alabaster AS forbeholder seg retten til å reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling i inntil 4 virke dager fra bestillingen. Ved betaling av kredittkort , vil lov om kredittkjøp m.m komme til anvendelse.
 7. Levering av varen fra Alabaster AS til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingen.
 8. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Dersom kjøperen unnlater å overta varen når den er stilt til hans eller hennes rådighet, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 9. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk  av angreretten innen 120 dager etter at varen og angrerettskjema er mottatt.
 10. Når kjøper mottar varen , anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen. Dersom varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.
 11. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
 12. Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

  Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. 
 13. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

  Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.
 14. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendightene kreve rente, inkassogebyr ved forsinket betaling.
 15. Garanti som gis av Alabaster AS, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.
 16. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 17. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 

For mer utfyllende informasjon vennligst se: http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf